top of page

Udfordringer InnoNEM vil adressere

Nuværende, højintensive landbrugsformer med fokus på maksimal produktion kan lede til en forarmelse af den naturlige kapital i jord, vand, diversitet og landskabelige kvaliteter. De fleste danske landdistrikter oplever en række udfordringer (konkrete udtryk for de syv megakriser), såsom:
• Støtte- og kreditafhængigt landbrug, hvor støtten nu nedtrappes
• Det moderne landbrug kan komme til at spille en positiv rolle i kampen mod klimaforandringerne
• Klimaforandringerne ændrer vejret, herunder ikke mindst nedbør og nogle steder også landskaber og jordbunden
• Tab af arbejdspladser og beboere
Forvaltning af natur, landbrugsarealer og infrastruktur er i høj grad fragmenteret og afhængig af mange lovgivninger og reguleringer. Dette opsplitter planlægning og forvaltning og vanskeliggør lokalt udviklede helhedsløsninger, der tilgodeser både natur, virksomheder og andre samfundshensyn.
Miljø- og klimaspørgsmål er også i høj grad en del af den dagsorden, forvaltere af naturresurser arbejder med. Og befolkningsudviklingen i landdistrikterne er med til at skabe andre udfordringer, som kan ses i sammenhæng med naturresurserne både i forhold til arbejdspladser og i forhold til brug af naturens rekreative værdier.

Strategien i InnoNEM er derfor flersidig

1. InnoNEM vil formidle forskningsresultater og erfaringer for at skabe øget naturlig og social kapital, biodiversitet og bæredygtighed, samt ikke mindst give overskud i virksomheder, der arbejder med natur i landbrug, skovbrug og oplevelsesøkonomi.

2. InnoNEM vil bringe internationale erfaringer fra arbejdet med innovation og bæredygtighed i spil i Danmark for at sikre konkurrenceevne, klima og miljø.

3. InnoNEM vil fremme helhedsorienteret, landskabs-fokuseret planlægning og implementering.

Hvorfor InnoNEM?

Natur- og Landbrugskommissionen lægger i rapporten ”Natur og Landbrug – en ny start” (april 2013) op til at give naturen i Danmark et markant løft: ”Vi må væk fra grøftegravning og mistænkeliggørelse og frem til en mere konstruktiv samtale, der skal bane vejen for flere fælles accepterede og afbalancerede løsninger,” og ”… landbruget må anerkende, at det omgivende samfund har brug for en rig natur og et rent miljø. Der er mange muligheder for at finde løsninger, som både kan give udvikling i landbrugserhvervet, beskytte miljøet og skabe mere og rigere natur. Natur, miljø og vækst er ikke nødvendigvis modsætninger, men kan og skal arbejde sammen.”

bottom of page