top of page

Kort om baggrunden for InnoNEM

Vi har gennem længere tid udviklet projekter sammen med forskningsinstitutioner og innovationsnetværket InViO.

Da Forsknings- og Innovationsstyrelsen i februar 2013 indkaldte ansøgninger til innovationsnetværk, blev vi opmærksomme på, at der manglede et innovationsnetværk for landdistriktudvikling, social innovation og klima- og miljøspørgsmål.

Derfor tog vi kontakt til Center for Landdistriktforskning og Landdistrikternes Fællesråd for at høre, om der var opbakning om ideen til at samle kræfterne og dermed skabe grundlag for en ansøgning. Det blev vel modtaget og førte til dette initiativ.

Hvorfor InnoNEM - Innovationsnetværk for Natur, Erhverv og Mennesker?
InnoNEM vil styrke viden om bæredygtig landdistriktudvikling, naturforvaltning og naturerhverv gennem ny forskning, videndeling, matchmaking og samspil mellem virksomheder, offentlige institutioner og videninstitutioner. På den måde styrkes virksomhedernes og institutionernes evne til udvikling og innovation , så der skabes øget vækst og beskæftigelse i landdistrikterne.
Som deltager i innovationsnetværket kan du styrke udviklingen i din virksomhed eller i dit område og skabe forudsætning for øget aktivitet og indtjening. InnoNEM søger at fremme vækst i dansk erhvervsliv og fokuserer på flere faglige områder, hvor forskning, innovation og udvikling er fællesnævner.  Konkret adresserer netværket igennem de valgte innovationstemaer følgende overordnede samfundsmæssige udfordringer i landdistrikterne:
• Sunde fødevarer via bæredygtige og miljørigtige forretningsmodeller baseret på værdiinnovation

• Ændrede værdier og holdninger til klima, miljø, sundhed, fødevarer, naturforvaltning og landbrug

• Forbedring af livskvalitet gennem social innovation på undervisnings-, social- og sundhedsområdet
• Styrkelse af konkurrencedygtigheden gennem udbredelse af digitale og mobile muligheder
Vi vil udgive et nyhedsbrev om landdistriktudvikling, naturforvaltning, naturerhverv og diverse aktiviteter.

Hvem står bag InnoNEM?
Interessenterne bag InnoNEM var Landdistrikternes Fællesråd, Skov og Landskab ved KU LIFE, Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet, Skovdyrkerforeningen, Habitats, Tredje Natur og Nordisk Fond for Miljø og Udvikling (NORDECO), som tilsammen dækker den nyeste viden om udfordringer og mulige løsninger i landdistriktudvikling i Danmark.

Du kan være med til at støtte InnoNem ved at melde dig ind og bidrage til dialogen f.eks. på Facebook.

Om os

Uanset hvad du søger, skal du vide dette...

bottom of page