top of page

Seneste nyt...

InnoNEM introduceret på European Rural Parliament

NORDECO, november 2013

 

I workshop 4, Tænktank for lokal udvikling, på det Europæisk Landdistrikt Parlamentet (European Rural Parliament), der blev afholdt i Bruxelles 13. november 2013, var den idé, der fik det højeste antal stemmer at etablere et innovationsnetværk der forbinder forsknings- og videninstitutioner, landdistriktbevægelser, offentlige og lokale myndigheder samt virksomheder.

 

Samarbejde om de store udfordringer, vi står over for individuelt og som et samfund i landdistrikterne er det vigtigste mål for InnoNEM og Nordeco. InnoNEM fokuserer på samspillet mellem natur og menneske, men går på tværs af sektorer og værdikæder for at inddrage f.eks. oplevelsesøkonomi og miljørelaterede emner og dermed skabe en bredere platform for innovation.

 

InnoNEM arbejder for videnbaseret økonomisk vækst i

  • Landbrug og Skovbrug

  • Fødevarer

  • Ny energi

  • Klima

  • Grøn Vækst

  • Sundhed


InnoNEM ønsker også udvikling i landdistrikterne, der vedrører civilsamfundet, affolkning og nye typer af erhverv. Det danske initiativ til at danne et hyper-netværk af videninstitutioner, virksomheder, enkeltpersoner, organisationer og offentlige myndigheder er åbent for alle interesserede. Medlemskab er gratis for at tiltrække selv små virksomheder, og vi opfordrer alle virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med udvikling af landdistrikterne at deltage i netværket for internationalt triple helix samarbejde om innovationsinitiativer.

Hvis InnoNEM kan være et eksempel til inspiration om internationalt samarbejde vil det i sig selv tjene til at opnå formålet. Nordeco tilbyder derfor samarbejde med organisationer i landdistrikternes bevægelser, der ønsker at fremme tværsektoriel innovation i landdistrikterne og er i dialog med flere organisationer.

 

Den gode modtagelse af dette initiativ giver håb om, at lignende initiativer kan iværksættes i hele Europa - både i EU-landene og geografiske Europa.

bottom of page