top of page

Vores måde at forvalte naturen på har vidtrækkende konsekvenser - både herhjemme og i udlandet. Her er det en oliepalme-plantage med lommer af skov nær Pembuang i Kalimantan, Indonesien.
Foto: Matt Struebig.

Dansk produktion og global biodiversitet

Vores natur er grænseoverskridende - vi handler lokalt, men virker globalt

Det er ikke kun indenfor Danmarks grænser at vores brug af naturressourcer og fødevarer har indflydelse på natur og biodiversitet. En stor del af råvarerne til vores fødevarer bliver importeret, hvilket skaber en direkte sammenhæng mellem danskernes forbrug og forvaltningen af natur i de producerende lande.
Fra 1990 til 2005 forsvandt der, i Malaysia og Indonesien alene, 1,1 millioner ha tropisk regnskov som direkte følge af udvidelse af landenes produktion af palmeolie der eksporteres til vesten herunder Danmark. Danmark importerer årligt 178.000 ton Malaysisk og Indonesisk palmeolie der anvendes i en lang række fødevarer.
Et andet eksempel er Danmarks import af soja fra Argentina og Brasilien. Det bruges især til svine- og kvægfoder, og den årlige import fra disse to lande ligger på 1,8 millioner ton, og er de sidste 20 år steget med 23.500 ton årligt.
Udvidelsen af sojaproduktionen i disse lande for at imødegå den stigende efterspørgsel fra bl.a. Danmark, har medført, at enorme områder i Amazonas’ regnskove og åben skovsavanne i Argentina er blevet omlagt til sojaproduktion. Det anslås, at alene i disse to lande er et samlet areal på 920.000 ha blevet konverteret til sojaproduktion – alene for at dække Danmarks efterspørgsel.
Det er vigtigt at viden om Danmarks fodaftryk på biodiversitet i udlandet bliver delt og taget med i debatten om vores eget forbrug og produktion. På den måde kan man opnå en mere bæredygtig produktion af fødevarer på globalt plan, og ikke blot i en dansk kontekst.
Finn Danielsen fra NORDECO og Mette Marie Nørgaard fra MEG Consulting udgav i 2012, som en del af Danmarks Natur frem mod 2020, en artikel der analyserer sammenhængen mellem Danmarks forbrug af palmeolie og soja produceret i trejde verdens lande og tabet af biodiversitet som følge af denne produktion. Artiklen kan læses på side 81 i rapporten ”Danmarks natur frem mod 2020”, der downloades fra http://macroecology.ku.dk/dk/pdf-files/Danmarks_natur_frem_mod_2020.pdf/

bottom of page