top of page

Vær med!

InnoNEM står for Innovationsnetværk for Natur, Erhverv og Mennesker - og det er åbent for alle interesserede.

InnoNEM tager udgangspunkt i samspillet mellem menneske og natur. Områder som social innovation, landdistriktsudvikling og forretningsstrategi er nogle af de centrale samfundsmæssige problemstillinger, hvor anvendt forskning kan fremme udviklingen.​ Her vil InnoNEM bidrage

Du kan være med til at forme fremtiden...

Naturen er vores fælles forudsætning - vi lever alle af den og nogle af os lever i den. Derfor kan natur bringe os sammen i et netværk på tværs af andre interesser. Vi er fælles om at sikre naturens fremtid.

Erhverv er ofte en del af naturen - uden landbrug, ingen fødevarer! Skove og søer bruges også erhvervsmæssigt, vindmøller henter strøm i vinden, og turister kommer for at opleve naturen. Det giver velstand.

Mennesker lever ikke blot af naturen, men også i høj grad i naturen. Friluftsliv giver os tit en stærk følelse af at være i live - og naturoplevelser og motion bidrager til psykisk og fysisk sundhed.

bottom of page